SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA IFJÚSÁGI TÁMOGATÁSI KERET PÁLYÁZAT

„Az esélyteremtő Wesley János Általános és Középiskola tanulóiért” Közhasznú Alapítvány a 2021-es pályázati keret 75.000 forintos támogatásával és 75.000 forint önerő felhasználásával 2021. augusztusában a Wesley Iskolában felzárkóztató tábort szervezett autista óvodás és autista kisiskolás gyermekek számára.

A Szeged város önkormányzatától a 2021. évi Ifjúsági támogatási keretből alapítványunknak biztosított támogatásból felzárkóztató tábort rendeztünk iskolánk autista gyermekei számára.

Az online oktatás a tanulási nehézséggel küzdő tanulók számára nem bizonyult zökkenőmentesnek. A tananyag elsajátításán túl azoknak a képességeknek, készségeknek a fejlesztése is háttérbe szorult, amelyeket elsősorban iskolai közegben, közösségben, szakértő pedagógusok közreműködésével lehet sikeresen kibontakoztatni. Az online oktatás során az autizmusban érintett gyermekek közösségi kapcsolatai átalakultak, sok esetben teljesen meg is szűntek, így ezek a gyermekek az online lét alatt még inkább a társas perifériára kerültek, izolálódtak. A táborban ezen a szocio-kommunikációs képességfejlesztés, illetve a mentalizációs képességek alakítása, fejlesztése révén tudtunk segíteni. Az érzelmileg biztonságos, megszokott környezetben megrendezett fejlesztőtáborral ezt a célt tudtuk elérni, hiszen alacsony gyermeklétszámmal, több pedagógus közreműködésével személyre szabottabban, az egyéni igényekhez és szükségletekhez igazodva tudtuk megvalósítani a részt vevő gyermekek fejlesztését. A fejlesztő tábor 2021. augusztusában kifejezetten autista óvodások és alsó tagozatos gyerekek számára került megrendezésre. A két korosztályban a táborozók létszáma 10-10 fő volt.A támogatásból ezen kívül kültéri fejlesztő sporteszközöket és kültéri padokat vásároltunk.

Iskolánkban a „Felzárkóztató tábor” megvalósulását Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatta