SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FOGYATÉKOSÜGYI TÁMOGATÁSI KERET PÁLYÁZAT

„Az esélyteremtő Wesley János Általános és Középiskola tanulóiért” Közhasznú Alapítvány a 2022-es pályázati keret 160.000 forintos támogatásával 2022. novemberében az intézmény szakmai munkáját megismertető Szakmai fórumot szervezett.
Alapítványunk működésének célterülete a szegedi Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola, amely intézmény a sajátos nevelési igény, az autizmus, a beilleszkedési-magatartási-tanulási nehézségek, a részképességzavarokból adódóan hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nevelésével és oktatásával foglalkozik. Alapítványunk pályázati programok megvalósításával segíti az iskola oktatási-nevelési munkáját.

Az Alapítvány egy olyan Szakmai fórum lebonyolítását tűzte ki célul, melynek segítségével megismertettük az intézményben folyó munkát, annak célját, eszközeit és módszertanát a meghívott társintézményekkel, majd összegyűjtöttük és kiértékeltük a rendezvényen kapott visszajelzéseket. A 2022. november 14-én megrendezett Szakmai fórum hozzájárulhat ahhoz, hogy az érintettek a jövőben jobban el tudják helyezni intézményünket Szeged város oktatási palettáján, a partnerszervezetek ismeretet szerezzenek az intézmény célcsoportjáról, hogy kiket érdemes hozzánk irányítaniuk, az intézményben a nálunk tanuló gyermekek milyen segítségre számíthatnak. A Szakmai fórum jó alkalmat teremtett továbbá arra is, hogy a Wesley János Óvoda, Általános iskola és Gimnázium visszajelzést kapjon a benne folyó szakmai munkáról. A rendezvényen
megismerhettük az érintettek véleményét, melynek tükrében az intézmény tevékenységének fejlesztésére is lehetőség nyílik.

A bemutató nap másnapján fejlesztő pedagógusaink szakmai értekezletet tartottak, ahol fejlesztő eszközök készítése közben összegezték a fórumon elhangzott visszajelzéseket és megvitatták a Szakmai fórum tapasztalatait. Az elnyert támogatásból a Szakmai fórumra az intézményt bemutató
kiadványt készíttettünk és a szemléltetéshez használt iskolai eszközöket és a fejlesztő eszközök készítésére alkalmas alapanyagokat szereztünk be.

A Wesley Majálison készült fotók felkerültek a Wesley iskola honlapjára, a Galériába.

Iskolánkban a „Szakmai fórum megvalósulását” Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatta”