SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FOGYATÉKOSÜGYI TÁMOGATÁSI KERET PÁLYÁZAT

„Az esélyteremtő Wesley János Általános és Középiskola tanulóiért” Közhasznú Alapítvány a 2021-es pályázati keret 160.000 forintos támogatásával 17.273 forint önerő felhasználásával 2022. februárjában fejlesztő foglalkozások eredményességének növelése érdekében 3 db tabletet szerzett be.

Alapítványunk működésének célterülete a szegedi Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola, amely intézmény a sajátos nevelési igény, az autizmus, a beilleszkedési-magatartási-tanulási nehézségek, a részképességzavarokból adódóan hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nevelésével és oktatásával foglalkozik. A szegedi Wesley iskola tanulói létszáma 204 fő, a tanulók 3/4-e SNI-s gyermek. A fejlesztő pedagógusok időben párhuzamosan, 3-6 fős kiscsoportos foglalkozásokon dolgoznak a gyerekekkel, mely fejlesztések hatékonyságának
növelésében nagy segítséget jelentenek a digitális eszközök. A fejlesztő foglalkozásokon a megvásárolt tabletek segítségével többféle, a gyermekek számára egyénileg leginkább megfelelő fejlesztő programokat tudnak alkalmazni a fejlesztésben az iskola gyógypedagógusai. A digitális eszközök alkalmazása nagy segítséget jelent a fejlesztésben több korcsoportban is, használatukkal hatékonyabbá válik a hátrányok kompenzálása, a lemaradások ledolgozása, mérséklése.

Az elnyert támogatási összegből 3 db fejlesztő tablet beszerzése valósulhatott meg a Fogyatékosügyi keret támogatásából.

Iskolánkban a „Fejlesztő tabletek beszerzését” Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatta