SZAKMAI TERV

 

Egészségesen a szegedi fiatalokért

 

„Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok” c. felhíváshoz

EFOP 1.8.5-17

 

 

 

 

A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ BEMUTATÁSA

 

1.1. A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ BEMUTATÁSA A FEJLESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL

 

Alapítványunk programját a szegedi Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gimnázium épületében tervezzük végrehajtani, amely infrastrukturális adottságainak köszönhetően megfelelő helyet biztosíthat a projekt eredményes megvalósításához.

 

Az iskola jelentős sikereket mondhat magáénak a sajátos nevelési igényű, valamint a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatásának-nevelésének területén.

Intézményünk óvodától a gimnáziumi érettségiig fogad gyermekeket. Jelenleg 231 fő beírt tanulónk van (számított létszámuk 428), akik közül 80 % sajátos nevelési igényű – normál intellektus mellett. 10 % alatti a tanulásban akadályozottság (enyhe értelmi fogyatékosság), tanulóink 15 %-a pedig normál intellektusú autista. Fejlesztésüket képzett szakemberek látják el. Alapelvünk a tolerancia, a befogadás, a személyiség képességeihez mért kibontakoztatás, módszerünk a cselekedtető differenciálás. Iskolánk szeretetteljes, családias légkörével, gyermekközpontú pedagógiájával, módszertani sokszínűségével, egyénre szabott haladási ütemével, sajátos eszköztárával olyan iskola kíván lenni, ahol a sajátos nevelési igényű (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, súlyos, halmozottan fogyatékos, autista, testi, érzékszervi fogyatékos), gyermekek sikerélményekhez juthatnak úgy, hogy a képességeikhez és fejlődési lehetőségeikhez mérten felállított követelményrendszernek eredményesen megfelelnek.

Szervezetünk sokéves munkája során fenntartónk – a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség – hitvallását, alapcélkitűzéseit szem előtt tartva sokrétű közérdekű tevékenységet látunk el, oktatás-nevelési, szociális, egészségmegőrző, kulturális, közművelődési, gyermek és ifjúságvédelmi téren. Fenntartónk bejelentkezett a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá és szerepel a közérdekű önkénteseket fogadó szervezetek nyilvántartásában is.

Különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy tanulóink az oktatáson túl megfelelő értékrendbeli iránymutatásokat, előremutató, a gyakorlatban is jól használható és hasznosítható életvezetési, életmódbeli tanácsokat kapjanak, így az elmúlt évek során sokrétű közlekedésbiztonsági valamint drogprevenciós és bűnmegelőzési tematikájú programokat hajtottunk végre.

Tevékenységünkhöz kiemelkedő hatékonysággal használtuk a sport segítő erejét: a feszültség levezetésében, a konfliktusok békés feloldásában jelentős szerepet játszanak edzéseink, sportfoglalkozásaink, továbbá labdarúgó csapatunk a rendszeres edzésmunka eredményeként jól szerepel az iskolák közötti tornákon is.

Jelentős tapasztalatot szereztünk hazai és uniós forrásából támogatott pályázati projektek megvalósításának tekintetében is: a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0142 számon megvalósult projektünk kapcsán például nagyszabású – igen sikeres – rendezvények (Egészségnap, Kerékpáros Közlekedési Ismeretek Napja, Sportrendezvények, Egészséges életmódra nevelés tábor, Sporttábor) szervezését vállaltuk, valamint a mai napig futó közösségi programokat indítottunk, ill. felnőttképzést szerveztünk.

Feltétlenül említést igényel intézményünk zenei képzése is:100 fővel működő citerazenekarunk sok éve sikerrel szerepel a helyi és országos rendezvényeken, sőt a Nemzeti Tehetségprogram pályázatának segítségével egy tehetséggondozó tábor keretében az erdélyi Torockón is bemutatkozhatott csapatunk. A zene remekül támogatja fejlesztő-felzárkóztató tevékenységünket, a zenekarban szereplő tanulók évről-évre jobban teljesítenek a tanulmányok területén is.

Eddigi munkánkat remekül egészítené ki egy, az egészséges táplálkozást és életmódot fókuszba helyező projekt, melynek alkalmával lehetőség nyílik menzai étkeztetésünk korszerűbbé, egészségesebbé tételére is. Az iskolai étkeztetés támogatása alapítványunk alapító okiratában is meghatározott, kiemelt törekvésünk.

Sokoldalú oktató-nevelő munkánk, ill. megvalósított pályázataink révén számos helyi és országos szervezettel kerültünk szakmai- és munkakapcsolatba. Mind a helyi önkormányzattal, mind a helyi, városi gyermekvédelmi és gyermekjóléti szervezetekkel rendezett és rendszeres kapcsolatot alakítottunk ki; mindennapi munkánk, valamint különleges programjaink megvalósítása során korrekt, kölcsönösen együttműködő partnerként számíthatunk egymásra.

A projektben három szervezettel működünk szorosan együtt:

  1. Wesley János Iskola (alapítványunk ehhez az iskolához tartozik)
  2. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
  3. Susanna Wesley Kör

 

Az elsőszámú együttműködő partnerünk az iskola melynek alapítványa vagyunk. Minden program az iskolában valósul meg és az összes eszköz ott hasznosul, illetve használják majd a gyerekek. A kapcsolat tehát létfontosságú a pályázat szempontjából. Partnerünk a Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gimnázium, egyházi szervezetként kiemelkedő szerepet játszik az ifjúság és gyermekvédelem területén. Szintén több évtizedes tapasztalattal rendelkező szervezetként tevékenykedik, amelynek fenntartója a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség is 1989. óta végez szociális és egyházi tevékenységeket. Mindkét szervezet számos hazai, és uniós projektet valósított már meg. Alább látható a pályázó néhány pályázata az elmúlt évekből:

A második együttműködő partnerünk az iskola fenntartója, aki projektekben szerzett évtizedes tapasztalatával járul hozzá a programunk sikerességéhez.

A harmadik együttműködő partnerünk a Susanna Wesley Kör, amely az egészséges életmódra nevelés jegyében a főzőversenyek lebonyolításában, a helyi programok közös szervezésében, és a projekt népszerűsítésében vállal jelentős szerepet.

 

 

Nagyobb rendezvényeink:

 

Szatmári napokképek

Ételed az életedképek

Egészségnapképek

Főzőversenyképek

Halünnepképek

Főzőverseny IIképek

Őszi helyi termékünnepképek

Főzőverseny IIIképek

Wesley Gála – Egészségnapképek

Nyári ízekképek

Szatmári napokképek

Projektzáró rendezvényképek

 

 

Szülői klubrendezvények:

 

Ételed az életed – 2018.03.14

Ételed az életed – 2018.03.28

Ételed az életed – 2018.04.18

Ételed az életed – 2018.04.25

Modern konyha – 2018.09.12

Zöldségekről – 2018.09.24

Gyümölcsökről – 2018.10.10

Mit eszik a gyerekünk – 2018.10.25

Családi diéta – 2018.11.12

„Edd magad egészségesre” – 2018.11.26

A cukor – 2018.12.10

Fogyókúráról gyerekkorban – 2019.01.07

„Fűben-fában” az orvosság – 2019.02.18

Aranyszabályok az étkezésben – 2019.03.25

5 perces legendák a hidegtálakról – 2019.04.29