A program bemutatása

Az Úszó Nemzet Program (ÚNP) egy olyan egyedülálló és átfogó tervdokumentum, amely komplexen összefogja az óvodás és általános iskolás korú gyermekek úszásoktatásának második osztályig történő bevezetéséhez szükséges oktatási, infrastrukturális, szakmai és módszertani területeit.

A program hosszú távú célja a gyermekek egészséges életmódra való törekvésének ösztönzése, és ezáltal életminőségük javítása. A középtávú cél, hogy minden gyermeknek legyen lehetősége vízbiztos úszás elsajátítására az általános iskola 2. osztályáig nemtől, kortól, identitástól, szociális, fizikai és mentális helyzettől függetlenül.
A Magyar Úszó Szövetség a koncepció kidolgozására 2018 május elején szakértői csapatot hozott létre, melynek feladata a program összeállításához szükséges sportszakmai, oktatáspolitikai, üzemeltetési, tervezési, szabályozási, kivitelezési irányelvek kidolgozása és a témával közvetlenül, valamint ahhoz közvetetten kapcsolódó adatok begyűjtése, elemzése. Tekintettel a programot felölelő témák komplexitására a projektcsoport tagjait nemcsak sportszakmai, hanem építőipari, közlekedés-tervezési, területfejlesztési, létesítmény-üzemeltetési, jogi, valamint projektmenedzsment-területekről delegálták. A program készítése során a szakértők bevonták az illetékes oktatás-, és sportpolitikáért felelős tárca képviselőit, és az általuk megfogalmazott szakterületi javaslatokat beépítették a programba.

Az Úszó Nemzet Programban programban résztvevő korosztályok:
-Óvoda nagycsoport, 36 óra úszásoktatás (szeptember 1.-én, 5 éves kort betöltött gyermekek kerülhetnek a programba)
-Általános iskola 1. osztály, 36 óra úszásoktatás
-Általános iskola 2. osztály, 36 óra úszásoktatás
Összesen 108 x 45 perc úszásoktatás a 3 év alatt