2020-2021-es tanév:

Vezetőség:

 Ormándiné Nógrádi Erika  tanár, matematika, fizika  igazgató
 Tóth Éva  tanár, magyar, dráma (7.a osztályfőnök)  igazgatóhelyettes
 Balogh Ágnes  kémia, biológia, természetismeret, gyógypedagógus  igazgatóhelyettes (tartós távollét)
 Kardosné Nagy Mariann  történelem  munkaközösségvezető (felső tagozat és gimnázium)
 Polyák Ibolya  tanító (1.a osztályfőnök)  munkaközösségvezető (alsó tagozat)
 Dr. Török Béláné  biológia, testnevelés  munkaközösségvezető (napközi)
 Csiszerné Makra Erzsébet  óvodapedagógus  munkaközösségvezető (óvoda)
 Rigóné Técsy Tamara  gyógypedagógus  munkaközösségvezető (gyógypedagógia)

Pedagógusok:

 Altorjay Tamásné  tanár, matematika, gyógypedagógus fejlesztő
 Bácskai István  tanár, testnevelés, (5.t osztályfőnök)
 Bakos Piroska  óraadó, fizika
 Balogh Mercédesz  tanár, (tartós távollét)
 Baracs Róbert István  tanár, történelem
 Baranyi Katalin  tanító, testnevelés, vizuális kultúra
 Bíró Mónika  tanító, napközi, technika, vizuális kultúra
 Boneczné Bakó Anikó  tanár, napközi, matematika, rajz, vizuális kultúra
 Bujdos Katalin  szomatopedagógus, fejlesztő
 Cselovszkiné Parázs Cecília Katalin  tanító, napközi (4.a osztályfőnök)
 Csók Tiborné  tanár, angol (10.o osztályfőnök)
 Dénes Teodóra  tanár, magyar (9.o osztályfőnök)
 Erdős Nagy Judit  tanár, magyar (média felelős)
 Faragó Laura  tanár, informatika, fizika, technika (7.t osztályfőnök)
 Ferke Norbert  tanár, kémia
 Gavrán László  tanár, kémia
 Horváth Gizella  fejlesztőpedagógus
 Ifj. Iványi Gábor  óraadó, hittantanár
 Jantyik Tímea  tanító, gyógypedagógus (tartós távollét)
 Kacsari Zsolt  óraadó, tiflopedagógus
 Kalmár Zsuzsanna  óvódapedagógus
 Keresztesné Halász Katalin  tanár, testnevelés
 Konkoly László  óraadó, etika
 Makra-Szabó Csilla  tanár, ének-zene, napközi, (5.a osztályfőnök)
 Molnár Ernő  tanító, ének (4.t osztályfőnök)
 Monori Gyula Zsolt  tanár, gyógypedagógus fejlesztő, földrajz (7.a osztályfőnök)
 Monoriné Karsai Adrien  óraadó, tanár, földrajz
 Nagy Attila Imre  tanár, testnevelés, német nyelv, úszó edző
 Nagy István László  tanító, napközi, citera (4.a osztályfőnök)
 Nógrádi-Molnár Stella  tanár, matematika, történelem (tartós távollét)
 Ótott Kovács Réka  tanár, gyógypedagógus fejlesztő
 Polestyuk Tibor  tanár, biológia, testnevelés
 Sáriné Kis Mária Edit  tanító, magyar, matek (2.a osztályfőnök)
 Savanya Béla  tanár, hittan
 Simity Éva  tanár, angol nyelv, matek
 Szász Ágnes  tanító (3.a osztályfőnök)
 Szentesi Edit  óraadó, logopédus
 Szita Ildikó  tanár, német nyelv (6.t osztályfőnök)
 Tarkó Simonyi Lili  tanár, magyar, ének, (11.o osztályfőnök)
 Varró Anna  tanító, magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, technika, testnevelés, vizuális kultúra (1.b osztályfőnök)
 Zsikó Krisztina  tanár (6.a osztályfőnök)

Nevelést közvetlen segítők:

 Barnáné Somfai Judit  gyógypedagógiai asszisztens
 Csadonné Darabont Mária  dajka
 Dobóné Hegyesi Eszter  dajka
 Garamvölgyi Ilona  dajka
 Hessler Erika  gyógypedagógiai asszisztens
 Király Anita  iskolatitkár (tartós távollét)
 Major István  rendszergazda
 Ménesiné Kovács Beatrix  iskolatitkár
 Mihalik Brigitta  gyógypedagógiai asszisztens
 Sáfár Tímea  gyógypedagógiai asszisztens
 Sáriné Fülöp Szilvia  gyógypedagógiai asszisztens
 Soós Róbertné Kurucz Mária  gyógypedagógiai asszisztens
 Szuromi Klára  gyógypedagógiai asszisztens
 Szűcs Rebeka  gyógypedagógiai asszisztens (tartós távollét)
 Tóth Kinga  gyógypedagógiai asszisztens

Technikai személyzet:

 Csányiné Csőke Magdolna  takarító
 Dobrai Éva  takarító
 Jáksó László  karbantartó
 Pipicz Gábor  portás
 Pocsai Gáborné  takarító