2020-2021-es tanév:

Vezetőség:

 Ormándiné Nógrádi Erika  tanár, matematika, fizika  igazgató
 Balogh Ágnes  kémia, biológia, természetismeret, gyógypedagógus  igazgatóhelyettes
 Kardosné Nagy Mariann  történelem  munkaközösségvezető (felső tagozat és gimnázium)
 Polyák Ibolya  tanító  munkaközösségvezető (alsó tagozat)
 Dr. Török Béláné  biológia, testnevelés  munkaközösségvezető (napközi)
 Csiszerné Makra Erzsébet  óvodapedagógus  munkaközösségvezető (óvoda)
 Rigóné Técsy Tamara  gyógypedagógus  munkaközösségvezető (gyógypedagógia)

Pedagógusok:

 Altorjay Tamásné  tanár, matematika, gyógypedagógus fejlesztő, 8.o osztályfőnök
 Barna Zsanett  gyógypedagógus
 Bartus Krisztina  tanár, magyar, beszédfejlesztő, lovas terapeuta (tartós távollét)
 Bíró Mónika  tanító, napközis
 Boneczné Bakó Anikó  tanár, matematika, rajz
 Bujdos Katalin  szomatopedagógus, fejlesztő
 Cselovszkiné Parázs Cecília Katalin  tanító, napközi (4.t osztályfőnök)
 Csók Tiborné  tanár, angol (9.o osztályfőnök)
 Dénes Teodóra  tanár, magyar (12.o osztályfőnök)
 Erdős Nagy Judit  tanár, magyar (média felelős, tartós távollét)
 Faragó Laura  tanár, informatika, fizika, technika (7.t osztályfőnök)
 Horváth Gizella  fejlesztőpedagógus
 Jantyik Tímea  tanító, gyógypedagógus (tartós távollét)
 Juhász-Gila Katalin  gyógypedagógus (tartós távollét)
 Kalmár Zsuzsanna  óvódapedagógus
 Keresztesné Halász Katalin  tanár, testnevelés
 Makra-Szabó Csilla  tanár, ének-zene, napközi
 Miklós Melinda  iskolapszichológus
 Molnár Ernő  tanító, ének (3.t osztályfőnök)
 Molnár Nikolett  tanár, magyar (tartós távollét)
 Monori Gyula Zsolt  tanár, gyógypedagógus fejlesztő, földrajz (6.a osztályfőnök)
 Nagy Attila Imre  tanár, testnevelés, német nyelv, úszó edző
 Nagy István László  tanító, napközis, citera (4.a osztályfőnök)
 Nógrádi-Molnár Stella  tanár, matematika, történelem (10.o osztályfőnök)
 Ótott Kovács Réka  tanár, gyógypedagógus fejlesztő
 Pigniczki Erzsébet  tanító (1.o osztályfőnök)
 Polestyuk Tibor  tanár, biológia, testnevelés
 Savanya Béla  tanár, hittan
 Simity Éva  tanár, angol nyelv
 Szabó Gabriella  gyógypedagógus
 Szabóné Fehér Mónika  tanító, napközi
 Szász Ágnes  tanító (2.a osztályfőnök)
 Szilágyiné Berkesi Dóra  gyógypedagógus
 Szita Ildikó  tanár, német nyelv (5.t osztályfőnök)
 Takács Médea  tanár, gyógypedagógus (tartós távollét)
 Tarkó Simonyi Lili  tanár, magyar, ének, (11.o osztályfőnök)
 Tóth Éva  tanár, magyar, dráma (7.a osztályfőnök)
 Zsikó Krisztina  tanár (5.a osztályfőnök)
 Bakos Piroska  óraadó, fizika
 Bábosik Otília  óraadó, logopédus
 Ifj. Iványi Gábor  óraadó, hittantanár
 Kacsari Zsolt  óraadó, tiflopedagógus
 Konkoly László  óraadó, etika
 Kovács Beáta  óraadó, gyógypedagógus
 Dr. Inczédy Anita  óraadó, tánc
 Dr. Mezőlakiné Honti Andrea  óraadó, logopédus
 Monoriné Karsai Adrien  óraadó, tanár, földrajz
 Szentesi Edit  óraadó, logopédus

Nevelést közvetlen segítők:

 Barnáné Somfai Judit  gyógypedagógiai asszisztens
 Bánfi-Csabai Enikő  gyógypedagógiai asszisztens
 Csadonné Darabont Mária  dajka
 Dobóné Hegyesi Eszter  dajka
 Garamvölgyi Ilona  dajka
 Hessler Erika  gyógypedagógiai asszisztens
 Horváth Henriett  gyógypedagógiai asszisztens
 Király Anita  iskolatitkár (tartós távollét)
 Mihalik Brigitta  gyógypedagógiai asszisztens
 Sáfár Tímea  gyógypedagógiai asszisztens
 Sáriné Fülöp Szilvia  gyógypedagógiai asszisztens
 Szűcs Rebeka  gyógypedagógiai asszisztens (tartós távollét)
 Tóth Kinga  gyógypedagógiai asszisztens
 Varga Tamás  rendszergazda

Technikai személyzet:

 Csányiné Csőke Magdolna  takarító
 Dobrai Éva  takarító
 Jáksó László  karbantartó
 Pipicz Gábor  portás
 Pocsai Gáborné  takarító