Munkatársaink


2018-2019-es tanév:

Vezetőség:

Trócsányi Anna gyógypedagógus, pedagógia szakos előadó igazgató
Ormándiné Nógrádi Erika matematika, fizika igazgatóhelyettes (oktatási – nevelési)
Bíró Emese Éva gyermek- és ifjúságvédelmi felelős igazgatóhelyettes (szervezési – gazdasági)
Sápi Zoltánné gyógypedagógus,matematika,technika mentori munkaközösség vezető
Kuruczné Hordós Márta tanító, 2.o osztályfőmök alsós munkaközösségvezető
Erdős-Nagy Judit magyar tanár felsős munkaközösségvezető

Pedagógusok:

Balogh Ágnes áttanító tanár, kémia, biológia
Boneczné Bakó Anikó áttanító tanár, rajz
Borbásné Garzó Erika tanár, testnevelés
Bujdos Katalin szomatópedagógus fejlesztő
Csiszerné Makra Erzsébet óvónő
Dáni Eszter óraadó, matematika
Dani Nóra óvónő
Demeter Dalma óraadó, gyógypedagógus, logopédus fejlesztő
Faragó Laura áttanító tanár, informatika, fizika
Hack Dóra óvónő
Horváth Katalin tanár, angol nyelv, 6.o osztályfőnök
Kreiniker Sándorné tanító, 1.o osztályfőnök
Makra Szabó Csilla áttanító tanár, ének-zene
Molnár Nikolett tanár, magyar, 8.o osztályfőnök
Molnár Ernő tanító, ének-zene, napközi
Monori Gyula áttanító tanár, földrajz
Németh Gabriella tanító
Nógrádi-Molnár Stella áttanító tanár, történelem
Savanya Béla tanár, hittan
Tarsoly Anita tanár, matematika, 5.o osztályfőnök
Vigh Anita tanító, 4.o osztályfőnök
Zatykó Zoltán gyógypedagógus fejlesztő

Nevelést közvetlen segítők:

Pristyák Andrásné dajka

Technikai személyzet:

Márton Istvánné konyhai dolgozó, takarító