Munkatársaink


2018-2019-es tanév:

Vezetőség:

Trócsányi Anna gyógypedagógus, pedagógia szakos előadó igazgató
Ormándiné Nógrádi Erika matematika, fizika igazgatóhelyettes (oktatási – nevelési)
Bíró Emese Éva gyermek- és ifjúságvédelmi felelős igazgatóhelyettes (szervezési – gazdasági)
Sápi Zoltánné gyógypedagógus,matematika,technika igazgatóhelyettes (Wesley Tehetséggondozó Telephely)
Kuruczné Hordós Márta tanító, 2.o osztályfőmök alsós munkaközösségvezető
Erdős-Nagy Judit magyar tanár felsős munkaközösségvezető

Pedagógusok:

Ábrahám Gábor tanító, technika, napközi
Borbásné Garzó Erika tanár, testnevelés
Horváth Katalin tanár, angol nyelv, 6.o osztályfőnök
Kreiniker Sándorné tanító, 1.o osztályfőnök
Molnár Nikolett tanár, magyar, 8.o osztályfőnök
Molnár Ernő tanító, ének-zene, napközi
Németh Gabriella tanító, 3.o osztályfőnök
Savanya Béla tanár, hittan
Tarsoly Anita tanár, matematika, 5.o osztályfőnök
Vigh Anita tanító, 4.o osztályfőnök
Dani Nóra óvónő
Hack Dóra óvónő
Csiszerné Makra Erzsébet óvónő
Dáni Eszter óraadó, matematika
Demeter Dalma óraadó, gyógypedagógus, logopédus fejlesztő
Balogh Ágnes áttanító tanár, kémia, biológia
Boneczné Bakó Anikó áttanító tanár, rajz
Faragó Laura áttanító tanár, informatika, fizika
Makra Szabó Csilla áttanító tanár, ének-zene
Monori Gyula áttanító tanár, földrajz
Nógrádi-Molnár Stella áttanító tanár, történelem
Bujdos Katalin szomatópedagógus fejlesztő
Zatykó Zoltán gyógypedagógus fejlesztő

Nevelést közvetlen segítők:

Mónus Edit dajka

Technikai személyzet:

Márton Istvánné konyhai dolgozó, takarító