Munkatársaink


2019-2020-es tanév:

Vezetőség:

 Trócsányi Anna  gyógypedagógus, pedagógia szakos előadó  igazgató
 Ormándiné Nógrádi Erika  tanár, matematika, fizika  igazgatóhelyettes (oktatási – nevelési)
 Bíró Emese Éva  gyermek- és ifjúságvédelmi felelős  igazgatóhelyettes (szervezési – gazdasági)
 Sápi Zoltánné  tanár, matematika  mentori munkaközösség vezető
 Balogh Ágnes  kémia, biológia, természetismeret, gyógypedagógus, fejlesztő  (12.o osztályfőnök)  munkaközösségvezető (gimnázium)
 Kardosné Nagy Mariann  történelem  munkaközösségvezető (felső tagozat)
 Kreiniker Sándorné  tanító  munkaközösségvezető (alsó tagozat, 2.t osztályfőnök)
 Kuruczné Hordós Márta  tanító  munkaközösségvezető (szakköri, 3.t osztályfőnök)
 Dr. Török Béláné  biológia, testnevelés  munkaközösségvezető (napközi)
 Csiszerné Makra Erzsébet  óvónő  munkaközösségvezető (óvoda)
 Altorjay Tamásné  tanár, matematika, gyógypedagógus fejlesztő, 6.o osztályfőnök  munkaközösségvezető (gyógypedagógia)
 Ladányi Lili  tanár, gyógypedagógus fejlesztő  munkaközösségvezető (autista munkacsoport)
 Zatykó Zoltán  tanár, gyógypedagógus, fejlesztő  munkaközösségvezető (szakmai, 5.a osztályfőnök)

Pedagógusok:

 Bakos Piroska  óraadó, fizika
 Bartus Krisztina  tanár, magyar, beszédfejlesztő, lovas terapeuta (tartós távollét)
 Bíró Mónika  tanító, napközis
 Boneczné Bakó Anikó  tanár, matematika, rajz
 Borbásné Garzó Erika  áttanító tanár, testnevelés (görkorcsolya, jégkorcsolya)
 Bujdos Katalin  szomatopedagógus, fejlesztő
 Csók Tiborné  tanár, angol (gimnázium)
 Dénes Teodóra  tanár, magyar (11.o osztályfőnök)
 Erdős Nagy Judit  tanár, magyar (média felelős)
 Faragó Laura  tanár, informatika, fizika, technika (12.o osztályfőnök)
 Géczi Anett  óvónő
 Horák Anna  tanár, gyógypedagógus fejlesztő
 Horváth Henrietta  szociálpedagógus (rehabilitáció)
 Horváth Katalin  tanár, angol nyelv (6.t osztályfőnök)
 Jantyik Tímea  tanító, gyógypedagógus,  (3.a osztályfőnök)
 Juhász-Gila Katalin  gyógypedagógus (tartós távollét)
 Kovács Diána Eliza  tanító (4.o osztályfőnök)
 Makra-Szabó Csilla  tanár, ének-zene, napközi
 Megyeri Attila  tanár, testnevelés (2019.04.21)
 Molnár Ernő  tanító, ének, napközi
 Monori Gyula Zsolt  tanár, gyógypedagógus fejlesztő, földrajz (8.a osztályfőnök)
 Nagy Attila Imre  tanár, testnevelés, német nyelv, úszó edző
 Nagy István László  tanító, napközis, citera
 Nagy Tímea  tanító, 1.o osztályfőnök
 Nógrádi-Molnár Stella  tanár, matematika, történelem (9.o osztályfőnök)
 Ótott Kovács Réka  tanár, gyógypedagógus fejlesztő
 Polestyuk Tibor  tanár, biólógia, testnevelés
 Polyák Ibolya Emese  tanító (2.a osztályfőnök)
 Rigóné Técsy Tamara  gyógypedagógus
 Savanya Béla  tanár, hittan
 Simonyi Lili  tanár, magyar, ének, (10.o osztályfőnök)
 Szalmásiné Sztanojev Beáta  tanító, gyógypedagógus fejlesztő (4.t osztályfőnök)
 Szász Ágnes  tanító, napközi
 Szita Ildikó  tanár, német nyelv (8.b osztályfőnök)
 Takács Médea  tanár, gyógypedagógus fejlesztő
 Tóth Éva  tanár, magyar, dráma (6.a osztályfőnök)
 Vígh Anita  tanító (1.o osztályfőnök)
 Bábosik Otília  óraadó, logopédus
 Ifj. Iványi Gábor  óraadó, hittantanár
 Illés Helga  óraadó, táncpedagógus, testnevelés
 Kacsari Zsolt  óraadó, tiflopedagógus
 Dr. Mezőlakiné Honti Andrea  óraadó, logopédus
 Monoriné Karsai Adrien  óraadó, tanár, földrajz
 Simity Éva  óraadó, jóga oktató
 Szentesi Edit  óraadó, logopédus

Nevelést közvetlen segítők:

 

 Barnáné Somfai Judit  pedagógiai asszisztens
 Bánfi-Csabai Enikő  gyógypedagógiai asszisztens
 Csadonné Darabont Mária  dajka (tartós távollét)
 Hessler Erika  gyógypedagógiai asszisztens
 Király Anita  iskolatitkár
 Mihalik Brigitta  gyógypedagógiai asszisztens
 Sáfár Tímea  gyógypedagógiai asszisztens
 Sáriné Fülöp Szilvia  gyógypedagógiai asszisztens
 Szűcs Rebeka  gyógypedagógiai asszisztens (tartós távollét)
 Tímár Edina  gyógypedagógiai asszisztens
 Varga Tamás  rendszergazda
 Zsikó Krisztina  gyógypedagógiai asszisztens

Technikai személyzet:

 Csányiné Csőke Magdolna  takarító
 Jáksó Jánosné  takarító
 Jáksó László  karbantartó
 Pipicz Gábor  portás
 Pocsai Gáborné  takarító