Munkatársaink


2018-2019-es tanév:

Vezetőség:

 Trócsányi Anna  gyógypedagógus, pedagógia szakos előadó  igazgató
 Ormándiné Nógrádi Erika  tanár, matematika, fizika  igazgatóhelyettes (oktatási – nevelési)
 Bíró Emese Éva  gyermek- és ifjúságvédelmi felelős  igazgatóhelyettes (szervezési – gazdasági)
 Sápi Zoltánné  tanár, matematika  igazgatóhelyettes telephelyen
 Balogh Ágnes  kémia, biológia, természetismeret, gyógypedagógus, fejlesztő  (12.o osztályfőnök)  munkaközösségvezető (gimnázium)
 Kardosné Nagy Mariann  történelem  munkaközösségvezető (felső tagozat)
 Kreiniker Sándorné  tanító  munkaközösségvezető (alsó tagozat)
 Dr. Török Béláné  biológia, testnevelés  munkaközösségvezető (napközi)
 Palugyay Márta  óvónő  munkaközösségvezető (óvoda)
 Altorjay Tamásné  tanár, matematika, gyógypedagógus fejlesztő, 6.o osztályfőnök  munkaközösségvezető (gyógypedagógia)
 Ladányi Lili  tanár, gyógypedagógus fejlesztő  munkaközösségvezető (autista munkacsoport)

Pedagógusok:

 Ábrahám Gábor  áttanító, technika
 Bartus Krisztina  tanár, magyar, beszédfejlesztő, lovas terapeuta
 Bíró Mónika  tanító, napközis
 Boneczné Bakó Anikó  tanár, matematika, rajz (8.b osztályfőnök)
 Borbásné Garzó Erika  áttanító tanár, testnevelés (görkorcsolya, jégkorcsolya)
 Bujdos Katalin  szomatopedagógus, fejlesztő
 Csók Tiborné  tanár, angol (gimnázium)
 Dénes Teodóra  tanár, magyar (10.o osztályfőnök)
 Faragó Laura  tanár, informatika, fizika, technika (11.o osztályfőnök)
 Géczi Anett  óvónő
 Horák Anna  tanár, gyógypedagógus fejlesztő
 Horváth Katalin  áttanító tanár, angol nyelv
 Jantyik Tímea  tanító, gyógypedagógus,  (2.o osztályfőnök)
 Juhász-Gila Katalin  gyógypedagógus
 Kovács Diána Eliza  tanító (3.o osztályfőnök)
 Makra-Szabó Csilla  tanár, ének-zene, napközi
 Megyeri Attila  tanár, testnevelés
 Molnár Ernő  áttanító, napközi
 Monori Gyula Zsolt  tanár, gyógypedagógus fejlesztő, földrajz (7.a osztályfőnök)
 Nagy Attila Imre  tanár, testnevelés, német nyelv, úszó edző
 Nagy István László  tanító, napközis, citera
 Nagy Tímea  tanító, 4.b osztályfőnök
 Nógrádi-Molnár Stella  tanár, matematika, történelem
 Pappné Locskai Szilvia  tanár, gyógypedagógus, fejlesztő
 Polestyuk Tibor  tanár, biólógia, testnevelés
 Polyák Ibolya Emese  tanító (1.o osztályfőnök)
 Rigóné Técsy Tamara  tanító, gyógypedagógus
 Róka Diána  tanár, gyógypedagógus fejlesztő
 Savanya Béla  tanár, hittan
 Simonyi Lili  tanár, magyar, ének, (9.o osztályfőnök)
 Siriánné Nagy Otília  tanár, magyar
 Szalmásiné Sztanojev Beáta  tanító, gyógypedagógus fejlesztő, napközi
 Szász Ágnes  tanító, (4.b osztályfőnök)
 Szilágyiné Berkes Dóra  tanár, gyógypedagógus fejlesztő
 Szita Ildikó  tanár, német nyelv (7.b osztályfőnök)
 Takács Médea  tanár, gyógypedagógus fejlesztő
 Tóth Éva  tanár, magyar, dráma (5.o osztályfőnök)
 Zatykó Zoltán  tanár, magyar, (8.a osztályfőnök)
 Bábosik Otília  óraadó, logopédus
 Demeter Dalma  óraadó, gyógypedagógus fejlesztő
 Ifj. Iványi Gábor  óraadó, hittantanár
 Kacsari Zsolt  óraadó, tiflopedagógus
 Dr. Mezőlakiné Honti Andrea  óraadó, logopédus
 Monoriné Karsai Adrien  óraadó, tanár, földrajz
 Mönich Krisztina  óraadó, gyógypedagógus fejlesztő
 Simity Éva  óraadó, jóga oktató
 Szentesi Edit  óraadó, logopédus
 Dr. Tóthné Farkas Zsuzsanna  óraadó, fizika

Nevelést közvetlen segítők:

 Barnáné Somfai Judit  pedagógiai asszisztens
 Bánfi-Csabai Enikő  gyógypedagógiai asszisztens
 Csadonné Darabont Mária  dajka
 Hessler Erika  gyógypedagógiai asszisztens
 Horváth Henriett  gyógypedagógiai asszisztens
 Keresztúri Ágnes  gyógypedagógiai asszisztens
 Király Anita  iskolatitkár
 Mihalik Brigitta  gyógypedagógiai asszisztens
 Sáfár Tímea  gyógypedagógiai asszisztens
 Sáriné Fülöp Szilvia  dajka
 Szűcs Rebeka  gyógypedagógiai asszisztens
 Tímár Edina  gyógypedagógiai asszisztens
 Varga Tamás  rendszergazda
 Zsikó Krisztina  gyógypedagógiai asszisztens

Technikai személyzet:

 Csányiné Csőke Magdolna  takarító
 Jáksó László  karbantartó
 Pipicz Gábor  portás
 Pocsai Gáborné  takarító