Tisztelt Szülők!

Az általános iskolai beiratkozás 2023. április 20-21-én lesz iskolánkban.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a beiratkozáskor mindkét szülőnek személyesen szükséges megjelennie!

Az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító – például születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány, vagy útlevél,
 • lakcímkártya,
 • TAJ-kártya,
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás – ez lehet óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, illetve sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
 •  a diákigazolvány igényléséhez a járási hivatalban kiállított „Nemzeti egységes kártyarendszer- adatlapot” (okmányirodában intézendő)
  • A beíratáskor a szülőknek nyilatkozni kell a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról.
  • Ahol csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot a következő dokumentumok valamelyike is szükséges:
   – szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,
   – másik szülő halotti anyakönyvi kivonata,
   – gyámhivatal határozata;
   – bíróság ítélete.

Kitöltendő dokumentumok a beiratkozáshoz (kattintsanak a letöltéshez):